Search Results

বিটিআৰ চৰকাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ বি পি এফ নেতৃত্ব
Asomiya Pratidin
1 min read
বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীৰ আয়োজিত সংবাদমেলত বিটিআৰ চৰকাৰ তথা ইউ পি পি এল দলৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ বিপিএফ নেতৃত্ব ।
BPF chirang
Asomiya Pratidin
2 min read
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্তত জিলা উপায়ুক্তলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান
শান্তি চুক্তিৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোতেই গৰজি উঠিল প্ৰাক্তন এন ডি এফ বি নেতা-সদস্য
Asomiya Pratidin
1 min read
ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ লগতে কাৰাবন্দী এন ডি এফ বি নেতাসকলক মুক্তি দিয়া,প্ৰাক্তন এন ডি এফ বিসকলক উপযুক্ত পুনৰ সংস্থাপন দিয়া আৰু ছহিদ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ দাবী
Read More
X
logo
Asomiya Pratidin
www.asomiyapratidin.in