APSC কেলেংকাৰীঃ তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ

APSC কেলেংকাৰীঃ তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ
  • APSC কেলেংকাৰীক লৈ ডাঙৰ খবৰ

  • তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ

  • SIT ৰ তদন্তক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত

  • DSP তকৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াক দায়িত্ব অৰ্পণৰ নিৰ্দেশ

  • শেহতীয়াকৈ দাখিল কৰা অভিযোগনামাক লৈ অসন্তষ্ট আদালত

Related Stories

No stories found.
X
Code:
logo
Asomiya Pratidin
www.asomiyapratidin.in